Progress Keuntungan dan Target Keuntungan Koperasi Syariah Amanah Sejahtera Bersama Tahun 2018

legenda:

USPPS: Unit Simpanan Pinjam Pembiayaan Syariah

UUPB: Unit Usaha Perdagangan Barang

UUPJ: Unit Usaha Perdagangan Jasa